Цитата про осінь англійською

Цитата про осінь англійською

Autumn is the time of picturesque tranquility. (Осінь – це час живописного спокою.)

My soul is in a state of perpetual Autumn. (Моя душа знаходиться в стані вічної осені)

Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons. (Осінь носить більше золота в своїй кишені, ніж всі інші пори року.)

Life is like an Autumn; short but colourful. (Життя схоже на Осінь; коротка, але яскрава.)

Nothing dies as beautifully as autumn. (Ніщо так не красиво, як осінь.)

What is autumn? Here is a very simple definition: Autumn is a Queen, Queen of Beauty! (Что такое осень? Ось дуже просте визначення: «Осінь – королева, королева краси!)

An autumn garden has a sadness when the sun is not shining … (Осінній сад засмучений, коли сонце не сяє …)

Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting, and autumn a mosaic of them all. (Зима є гравюрою, весна акварель, літо живопис, і осінь мозаїка їх усіх.)

Autumn is a classical music; when it begins, the gravity disappears! (Осінь – класична музика, а коли вона починається, гравітація зникає!)

Autumn is the time of picturesque tranquility. (Осінь – це час живописного спокою.)

An autumn forest is such a place that once entered you never look for the exit! (Осінній ліс – це таке місце, в яке увійшовши одного разу, ви ніколи не шукайте виходу!)

Fall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale. (Осінь завжди була моїм улюбленим часом року. Час, коли все пробуджується з останньої красою, як ніби природа збирала весь рік для грандіозного фіналу.)

When everything looks like a magical oil painting, you know you are in Autumn! (Коли все виглядає як чарівна картина маслом, ви знаєте, що ви потрапили в осінь!)

Notice that Autumn is more the season of the soul than of nature. (Зауважте що осінь є більше сезоном душі, ніж природи.)

Every flower displays its beautiful colours in autumn. (Кожна квітка показує свої прекрасні кольори восени.)

Delicious autumn! My very soul is wedded to it, and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns. (Чарівна осінь! Моя душа віддана їй, і якби я був птахом – я б облетів навколо землі в пошуках місця, де осінь слід одна за одною.)

Two sounds of autumn are unmistakable … the hurrying rustle of crisp leaves blown along the street … by a gusty wind, and the gabble of a flock of migrating geese. (Два звуку осені безпомилкові … квапливий шелест хрустких листя, яких віднесло уздовж вулиці … поривчастим вітром, і бурмотіння зграї мігруючих гусей.)

Autumn brings the falling of leaves and cool days. (Осінь приносить падіння листя і прохолодні дні.)

The tints of autumn … a mighty flower garden blossoming under the spell of the enchanter, frost. (Барви осені … могутній квітник, квітучий під заклинанням чародія, морозу.)

I love the start of autumn when the trees in my garden change the colour of their leaves in one last dazzling display. (Мені подобається початок осені, коли дерева в моєму саду змінюють колір їх листя в одному останньому сліпучому показі.)

Time remorselessly rambles down the corridors and streets of our lives. Вut it is not until autumn that most of us become aware that our tickets are stamped with a terminal destination. (Час безжально біжить по коридорах і вулицях нашого життя. Але тільки восени більшість з нас усвідомлюють, що наші квитки відзначені штампом кінцевим пунктом призначення.)

The day was blossoming into a truly lovely example of autumn … the air was crisp, but the sun was warm. (День розквітав в воістину прекрасний приклад осені … повітря було хрустким, але сонце було теплим.)

Autumn leaves float quietly down And form a carpet on the ground. But when those leaves are stepped upon, Listen for the crackling sound. (Осіннє листя тихо падають вниз Утворюючи килим на землі. Але коли на ці листя наступити, Послухай як вони хрумтять.)

She dreamed of autumn. Of chilly autumn winds and soft fall rains. She could even feel the cool moisture as the rain drops touched her face and ran down her cheeks. (Вона мріялапро осені. З холодних осінніх вітрів і м’яких дощів. Вона навіть відчувала прохолодну вологу, коли краплі дощу стосувалися її обличчя і бігли по щоках.)

It was one of those perfect fall days when the air is cool enough to wake you up but the sun is also kissing your face. (Це був один з тих прекрасних осінніх днів, коли повітря досить прохолодний, щоб розбудити вас, але сонце також цілує ваше обличчя.)

Autumn is a second spring when every leaf is a flower. (Осінь це друга весна, коли кожен лист – це квітка.)

Autumn is an interesting season, even in the metaphor of life, is a time of decline, of loss, but also intense and haunting beauty. Some places, like some people, never are, or have been, as beautiful in their fall. (Осінь – цікавий час року, навіть в метафорі життя, – це час занепаду, втрати, але і інтенсивна і має на краса. Деякі місця, як деякі люди, ніколи не бувають або не були настільки прекрасні в їх осені.)

Hoodies. Bonfires. Cuddling. Fall is here! (Футболки. Багаття. Обійми. Осінь тут!

I love autumn despite the drench weather. I think it symbolises the end of misery and the beginning of glee. It gives hopes that sooner or later, flowers will bloom again, green buds will sprout from trees, and that which is dead will come back alive. (Я люблю осінь, незважаючи на холодну погоду. Я думаю, що вона символізує кінець страждання і початок радості. Це дає надію, що рано чи пізно квіти знову розквітнуть, зелені бруньки проростуть на деревах, а мертве оживе.)

Autumn’s the mellow time. (Осінь – солодке час.)