Цитати англійською з перекладом про мрії

Цитати англійською з перекладом про мрії

My dreams come true. – Мої мрії збуваються.

An artist is a dreamer consenting to dream of the actual world. – Художник – це мрійник, який погодився мріяти про реальний світ.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs ». – Втілюйте власні мрії, або хтось інший найме вас, щоб втілювати свої. (Фарра Грей)

Families is where our nation finds hope, where wings take dream. – Сім’я, це де наша нація знаходить надію, де крила знаходять мрію.

It’s better to have ideals and dreams than nothing. – Краще мрії та ідеали, ніж нічого.

Найкращі цитати англійською мовою з перекладом про мрії

We need men who can dream of things that never were. – Нам потрібні люди, які можуть мріяти про речі, яких ніколи не було. (Джон Кеннеді)

Do not leave a stone unturned. It’s always something, to know you have done the most you could. – Спробуй всі можливості. Завжди важливо знати, що ти зробив все, що міг.

Always dream and shoot higher than you know you can do. Do not bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself. – Завжди мрійте і прагнете перевищити межа ваших можливостей. Не ставте за мету бути краще, ніж ваші сучасники або попередники. Прагніть бути краще за самих себе. (Вільям Фолкнер)

Цитати англійською з перекладом про мрії – Aim at the sun, and you may not reach it; but your arrow will fly higher than if aimed at an object on a level with yourself. – Цілься в сонце і, може бути, ти промахнешся, але стріла твоя полетить вище, ніж якби ти цілився в предмет на одному з тобою рівні.

Yesterday is but today’s memory, tomorrow is today’s dream. – Вчора – це пам’ять сьогоднішнього дня, а завтра – це сьогоднішня мрія.

A dream is just a dream. A goal is a dream with a plan and a deadline. – Мрія – це просто мрія. А мета – це мрія, що має план дій і термін виконання.

The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams. – Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.

I’m a dreamer. I have to dream and reach for the stars, and if I miss a star then I grab a handful of clouds. – Я повинен мріяти і тягнутися до зірок, а якщо я не можу зловити зірку, я хапаю прігорошню хмар.

Never stop dreaming. – Ніколи не переставай мріяти.

Follow your dreams. Unless it’s a person … apparently they call that stalking. – Слідуй за своєю мрією. Тільки якщо це не людина, ймовірно, це можуть назвати переслідуванням.

Focus in what you want to have happen. – Сфокусуйся на те, чого дуже хочеш.

It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams. – Неправда, що люди перестають мріяти, бо старіють; вони старіють, тому що перестають мріяти.

Be careful what you wish for cause you just might get it. – Будь обережний в своїх бажаннях, ти ж можеш отримати це.

Only my dream keeps me alive. – Мене гріє тільки моя мрія.

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. – Всі наші мрії можуть стати реальністю, якщо у нас буде достатньо сміливості їм слідувати. (Уолт Дісней)

Dreams do come true, if we only wish hard enough. You can have anything in life if you will sacrifice everything else for it. – Мрії дійсно збуваються, якщо мріяти досить ретельно. Можна мати все, що завгодно, якщо ви пожертвуєте всім іншим.

Get and stay out of your comfort zone. – Вибирайся із зони комфорту і тримайся від неї подалі.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that will not work. – Я не терпів невдач. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. (Томас Едісон)

When you’re ready to quit, you’re closer than you think. – Якраз коли ти готовий все кинути, ти найближче до перемоги.

There are many talented people who have not fulfilled their dreams because they over thought it, or they were too cautious, and were unwilling to make the leap of faith. – Є багато талановитих людей, які не виконали свої мрії, тому що думали про це занадто багато або були занадто обережними і не хотіли зробити стрибок до слави.

Never give up. -Ніколи не здавайся.

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Занадто багато хто з нас не живуть своїми мріями, тому що ми живемо нашими страхами.

Avoiding the phrase «I do not have time …», will soon help you to realize that you do have the time needed for just about anything you choose to accomplish in life. – Відмовившись від фрази «У мене немає часу …», ви скоро зрозумієте, що у вас є час практично для всього, що ви вважаєте за потрібне зробити в житті.

Do not wait; the time will never be ‘just right.’ Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. – Не чекайте, час ніколи не буде «відповідним». Почніть прямо зараз, і працюйте тими інструментами, які є зараз у вашій команді, а кращі знаряддя будуть знайдені, коли ви будете рухатися вперед. (Джордж Герберт)

Цитати англійською з перекладом про мрії і успіх – Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. – Успіх – це один відсоток натхнення і дев’яносто дев’ять відсотків поту.

You see things and say ‘Why?’, But I dream things and say ‘Why not?’ – Ти бачиш і питаєш «Чому?», А я мрію і кажу «Чому ні?»

Дивіться також