Цитати англійською з перекладом

Цитати англійською з перекладом

A man can not be too careful in the choice of his enemies. (Людина не може бути занадто обережним у виборі своїх ворогів.)

In revenge and in love, woman is more barbarous than man. У любові або в гніві жінка набагато жорсткіше чоловіки.)

America had often been discovered before Columbus, but it had always been hushed up. (Америка не раз була виявлена ​​до Колумба, але це завжди було зам’ято.)

Love is the triumph of imagination over intelligence. (Любов – це перемога фантазії над розумом.)

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination. (Будь-який, хто живе в межах своїх можливостей, страждає від нестачі уяви.)

Цитати англійською з перекладом – A witty saying proves nothing. (Хто дотепно говорить, той нічого не доводить.)

Love begins with love. (Любов починається з любові)

Anything too stupid to be said is sung. (Все дуже дурне, щоб сказати, співається в піснях.)

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd. (Сумнів – не приємне стан, але впевненість – це абсурд.)

Laws grind the poor, and rich men rule the law. (Закони пригнічують бідних, а багаті управляють законами.)

It is the spirit and not the form of law that keeps justice alive. (Справедливість жива завдяки духу, а не букві закону.)

A snake lurks in the grass. (Змія ховаються в траві.)

Believe one who has proved it. Believe an expert. (Вірю тому, хто довів це. Вірте експерту.)

Nothing is more silly than silly laughter. (Немає нічого дурнішого дурного сміху.)

Order is Heaven’s first law. (Порядок – перший закон небес.)

Fortune favors the brave. (Сміливим допомагає доля.) – Цитати англійською з перекладом

Language is the dress of thought. (Мова – одяг думок.)

A man is not poor if he can still laugh. (Людина не бідний, якщо він ще здатний сміятися.)

I can usually judge a fellow by what he laughs at. (Я зазвичай суджу про людину по тому, що викликає його сміх.)

Tears are the silent language. (Сльози – це німа мова.)

The true use of speech is not so much to express our wants as to conceal them. (Істинне призначення мови – не стільки виражати наші бажання, скільки ховати їх.)

The worst bankrupt in the world is the man who has lost his enthusiasm. (Найбільший банкрут в цьому світі – людина, яка втратила свій життєвий ентузіазм.)

A good laugh is a sunshine in а house. (Добрий сміх – це сонячне світло в будинку.)

A thing well said will be wit in all languages. (Добре виражена думка звучить розумно всіма мовами.)

Experience shows that success is due less to ability than to zeal. The winner is he who gives himself to his work, body and soul. (Досвід показує, що успіху добиваються не тільки здібностями, скільки ретельністю. Перемагає той, чия душа і тілом віддається своїй роботі.)

Zeal is fit for wise men but is mostly found in fools. (Старанність потрібно тільки розумним, але воно зустрічається в основному у дурнів.) – Цитати англійською з перекладом

Цитати англійською з перекладом