Цитати для інстаграмма англійською

Цитати для інстаграмма англійською

All the world is made of faith, and trust, and pixie dust. – Весь світ зроблений з віри, довіри і пилку фей. (Джеймс Баррі)

In the middle of difficulty lies opportunity. – У центрі труднощі лежить можливість. (Альберт Ейнштейн)

If you do not think about the future, you can not have one. – Якщо Ви не думаєте про майбутнє, у Вас його не буде. (Голсуорсі)

Success is the child of audacity. – Успіх – дитя сміливості. (Бенджамін Дізраелі)

Being entirely honest with oneself is a good exercise. – Бути до кінця чесним із самим собою – непросте завдання. (Зигмунд Фрейд)

Цитати, фрази, вислови для Інстаграмма англійською

Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from

now and make a brand new ending. – Хоча ніхто не в силах повернутися назад і почати все заново, кожен може почати зараз і зробити абсолютно новий фінал. (Карл Бард)

Now I have done what I can, he thought. Let him begin to circle and let the fight come. – Тепер я зробив все, що міг, – подумав він. Це і було початком боротьби. (Ернест Хемінгуей)

Цитати для Інстаграм англійською з перекладом – Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. – Успіх – це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. (Уїнстон Черчилль)

Never expect people to treat you any better than you treat yourself. – Ніколи не чекайте, що люди коли-небудь будуть ставитися до вас краще, ніж ви самі. (Бо Беннетт)

Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you do not have a plan. – Ніхто ніколи не планував ставати бідним, товстим або ледачим. Ці речі трапляються, коли у вас немає плану. (Ларрі Вінгет)

Be great in act, as you have been in thought. – Будь таким же сміливим в діях, яким був в думках. (Вільям Шекспір)

Promise me you’ll always remember: You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think. – Пообіцяй, що завжди будеш пам’ятати: ти хоробріший, ніж віриш, сильніше, ніж здаєшся і розумніший, ніж ти думаєш. (Алан Александр Мілн)

Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. – Великі часто стикалися з жорстоким протистоянням посередніх умів. (Альберт Ейнштейн)

It is with our passions, as it is with fire and water; they are good servants but bad masters. -Наші пристрасті схожі на вогонь і воду – вони хороші слуги, але погані господарі. (Езоп)

Fall seven times and stand up eight. – Впади сім разів, піднімися вісім. (Японське прислів’я)

Progress is impossible without change; and those who can not change their minds can not change anything. – Прогрес неможливий без змін, і той, хто не може змінити себе, не може нічого змінити. Джордж Бернард Шоу

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. – Будуйте свої власні мрії, або хто-небудь інший найме вас будувати свої. (Фараго Грей)

Your life is not a problem to be solved but a gift to be opened. – Твоє життя – це не проблема, яку потрібно вирішити, а подарунок, який потрібно розкрити. (Вейн Міллер)

Beauty is in the eye of the beholder. – Краса в очах того, хто дивиться. (Оскар Уайльд)

An investment in knowledge always pays the best interest. – Інвестиції в знання завжди дають найбільший прибуток. (Бенджамін Франклін)

Many a small thing has been made large by the right kind of advertising. – Багато дрібниці стали великими, тільки завдяки правильній рекламі. (Марк Твен)

We do not see things the way they are. We see them the way we are. – Ми не бачимо речі такими, якими вони є. Ми дивимося на них по-своєму. (Талмуд)

As soap is to the body, so laughter is to the soul. – Як мило – це для тіла, сміх – для душі. (Єврейська приказка)

And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. – Якщо занадто довго вдивлятися в безодню, безодня починає вдивлятися в тебе. (Фрідріх Ніцше)

Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do. – Ми славні не тим, що ніколи не падаємо, а тим, що встаємо щоразу, коли це сталося. (Конфуцій)

Those who can not change their minds can not change anything. – Хто неможезмінитисвоїпогляди,не можезмінитинічого.(ДжорджБернардШоу)

Цитатипрожиттянаанглійській мовідляInstagram-Life is a succession of lessons,which must be lived to be understood.-Життя-ценизкауроків,якіпотрібнопрожити,щобзрозуміти.(РальфЕмерсон)

The best revenge is massive success.-Найкращапомста-цеграндіознийуспіх.(ФренкСінатра)

A day without laughter is a day wasted.-Деньбезсміху-цемарнопрожитийдень.(ЧарліЧаплін)

Adults are just outdated children.-Діти,цезастарілідорослі.(Д-рСьюз)