Зухвалі фрази англійською

Зухвалі фрази англійською

Cut the bullshit! – Досить пороти нісенітниця!

You will open your mouth at the dentist. – Рот будеш відкривати у стоматолога.

I am kind and sweet … just not with everyone! – Я добра і мила … просто не з усіма!

Patience, of course, is a very powerful weapon, but sometimes I start to regret that it is not a firearm. – Терпіння, звичайно, дуже сільнọе зброю, але іноді я починаю шкодувати, що Oно невогнепальна.

The most beautiful flowers grow from dirt, the most beautiful people – often scum. – Найкрасивіші квіти ростуть з бруду, найкрасивіші люди – нерідко мерзоти.

Круті зухвалі фрази англійською мовою

And you try to say in person what you say behind your back … – А ти спробуй сказати в обличчя те, що говориш за спиною …

Are you nuts? – Ти цокнувся?

Yes girl, you can not save the world with beauty. – Так дівчина, красою світ ви не врятуєте.

Do not judge someone else’s past; you do not know your future. – Чи не засуджуйте чуже минуле; ви не знаєте своє майбутнє.

If you can not find an approach to me, go around better. – Якщо вам не вдається знайти до мене підхід – обходьте краще.

life is crap, but I’m cool. – Життя лайно, але я-то класна.

If someone laid eyes on your man, then what? That’s right, then someone has an extra eye! – Якщо хтось поклав око на вашого чоловіка, значить що? Правильно, значить очей у кого то зайвий!

Move your ass! – ворушіться!

Talk, talk … I always yawn when I’m interested! – Говоріть, говоріть … я завжди позіхаю, коли мені цікаво!

We are responsible for those who are tamed, but it is not necessary to stand on ceremony with those who have sat on your neck. – Ми відповідальні за тих, кого приручили, а ось церемонитися з тими, хто сів вам на шию не обов’язково.

An argument is not a search for truth. This is an opportunity to indicate to all assholes their place. – Суперечка – етонепоіскістіни. Це можливість вказати всяким мудакам їх місце.

He who lives as a victim dies like a sheep. – Той, хто живе як жертва, вмирає як вівця.

Your impudent phrases for me an empty phrase … – Твої зухвалі фрази для мене порожній звук …

I’m not a cassette to play what you want! – Я не касета, щоб грати те, що ти захочеш!

What you are, so are you. – Які самі, такі й з вами.

I would send you far away, but you can see from there. – Я б вас послала куди подалі, але бачу ви і так звідти.

Missing people is fine, but do not forget the reasons for your breakup. These scum completely disappeared from your life for nothing … – Нудьгувати по людям – нормально, але не варто забувати причини вашого розставання. Ці мерзоти зовсім не просто так зникли з вашого життя …

Not a doll, I’m not a toy, to take me and play, and then, when bored, where to send to hell. – Чи не лялька я і не іграшка, щоб взяти мене і пограти, а потім, коли набридне, куди подалі відіслати

It’s dangerous to talk to me – I remember every word. – Зі мною небезпечно розмовляти – я запам’ятовую кожне слово.

There are no women inaccessible … there are different levels of access! – Ні недоступних жінок … є різні рівні доступу!

Never hang your nose. Hang people who hurt you. More effect. – Ніколи не вішайте ніс. Вішайте людей, які роблять тобі боляче. Більше ефекту.

Everyone wants to have a good time …. but you will not spend time! – Усі хочуть добре провести час … .але часом не проведеш!

Where did you see such a cat that would care what mice say about it? – Де ви бачили таку кішку, яку б хвилювало, що про неї говорять миші?

He has some brains. Only still not activated … – Мізки-то у нього є. Тільки до сих пір Неактивована …

I can explain on the fingers – you see the middle one? – Можу пояснити на пальцях – середній бачиш?